Om cookies

Cookies utgörs av små textfiler. Textfilerna innehåller data som lagras på besökarens dator. Till och från efterfrågar webbplatsen data från de cookies besökaren har lagrade på sin dator. Webbplatser använder cookies bland annat i syfte att lagra inställningar för hur webbplatsen ska visas för besökaren. En annan vanlig användning av cookies är som ett led i att samla information om besökarnas beteende.

Du samtycker till om vi får placera vår cookie genom cookiebannern som kommer upp när du går in på sidan. Vid samtycke kommer cookien raderas enligt nedanstående tabell.  Om du har frågor angående denna Cookiepolicy kan du kontakta oss info@grahns.se

Grahns Konfektyr AB användning av cookies

Grahns Konfektyr AB (Grahns) använder en cookie för att förbättra användarvänligheten på webbplatsen genom att hålla reda på ditt val av språk för hemsidan.

Grahns cookie sparas tolv månader på din dator, en så kallad varaktig cookie.

Grahns använder inte tredjepartscookies och inte heller cookies för marknadsföringsändamål.

Besökarnas samtycke

Utgångspunkten är att vi inhämtar ditt samtycke innan vi hämtar eller lagrar cookies. Detta gäller vid alla former av cookies. Däremot inhämtar vi inte ditt samtycke när cookies endast är till för att grundläggande funktioner på hemsidan ska kunna funka.

Du har möjlighet att via inställningar i webbläsarens sekretessinställningar ändra så att webbläsaren inte tar emot några cookies.

Vi samlar inte in personuppgifter genom de cookies vi använder. I de fall Grahns börjar använda andra former av cookies som samlar in personuppgifter om dig kommer vi inte att lämna ut personuppgifterna till annan part. Du kommer också att informeras om användning av nya cookies och ges möjligheten att samtycka till lagring av cookies i fråga innan de lagras hos dig.

Om du väljer att inte acceptera cookies kommer tyvärr inte sidan minnas ditt språkval.

Vilka cookies använder vi?

Funktionella cookies

CookieNamnSyfte/ändamålLagringstid
Funktionellpll_languageDenna cookie används för att komma ihåg ditt språkval för hemsidan12 månader