Vi har sedan ett antal år tillbaka hjälpt föreningar och skolklasser att tjäna pengar till olika ändamål, exempelvis klassresor. Detta görs genom ett koncept som vi kallar “Föreningshinken”.

Förutom försäljningen får ni även med er logotyp kostnadsfritt på hinkarna!

Så här fungerar det

  1. Tillsammans bestämmer vi under vilka veckor samt i vilken kommun som försäljningen genomförs.
  2. Vi tar fram försäljningsmaterial i form av bilder, priser och beställningsformulär.
  3. Ni genomför försäljningen, oftast under en period på 2 veckor.
  4. Ni sammanställer och skickar in beställningen till oss ett bestämt datum.
  5. Vi producerar hinkarna.
  6. Ni levererar hinkarna till kunderna och tar betalt.
  7. Ni redovisar och betalar oss, samt behåller överskottet själva.