På Grahns Konfektyr har vi länge strävat efter att göra vår verksamhet mer hållbar – såväl gällande vårt godis, vår produktion som hur vi agerar som arbetsgivare. Vårt arbete utgår ifrån de Globala målen för hållbar utveckling som tagits fram av UNDP* och antagits av samtliga FN:s medlemsländer. På så vis skapar vi godis som både smakar gott och ger en bra magkänsla.


Ansvar i godishyllan

Godis gör livet roligare, men ska självklart ätas med måttfullhet och aldrig ersätta en balanserad kost. Vi arbetar löpande för att göra våra produkter både hälsosammare och mer klimatsmarta. Det gör att ännu fler kan njuta av dem.

hållbart godis

Det här gör vi:

 • Utveckling av nya sockerreducerade produkter, men också produkter helt utan socker
 • Utökat fokus på naturliga ingredienser och råvaror
 • Minskad användning av animaliska råvaror, såsom gelatin och färgämnet E120

Bättre, effektivare, klimatsmartare

Från och med 2020 analyserar vi samtliga produktionsprocesser och räknar ut resursåtgång för alla våra produkter. På så vis får vi bättre överblick och möjlighet att förbättra vår tillverkning – och i förlängning sänka dess klimatpåverkan.

Varje produkt utvärderas utifrån:

 • Elförbrukning
 • Vattenförbrukning
 • Fjärrvärme
 • Olja
 • Svinn
 • Avfall

En hållbar arbetsplats

Engagerade, stolta och trygga medarbetare är en förutsättning för allt vi gör på Grahns Konfektyr ­– även när det gäller hållbarhet. Därför lyfter vi frågor kopplade till bland annat miljöpåverkan, säkerhet och mångfald genom utbildningar och dialog med vår personal.

Exempel på våra initiativ:

 • Årlig medarbetarundersökning för att bland annat mäta trivsel, stress och upplevd säkerhet på jobbet
 • Uppmärksamma hållbarhetsfrågor vid gemensamma möten och aktiviteter – exempelvis i form av föreläsningar och dokumentärer
 • Löpande samarbete med Samhall sedan cirka 15 år tillbaka
 • Återkommande feedback till personalen samt delaktighet i vårt hållbarhetsarbete

* United Nations Development Programme